Vzduchotechnické potrubí (trubky) z plastů vyrábíme z materiálů PP, PVC (dříve novodur), PE, PPs, PEEL, PPsEL apod. Potrubí vyrábíme jak v kruhovém, tak čtyřhranném provedení. 

Systémy z plastů se používají čím dál častěji ve všech oblastech průmyslové výroby.

Mezi hlavní přednosti vzduchotechnických systémů z plastu patří dlouhá životnost, zaručená chemická odolnost vůči kyselinám a louhům, agresivním výparům a vzdušině s obsahem vlhkosti. Toto můžeme našim zákazníkům garantovat, protože ve výrobě používáme jen plnohodnotné a prvojakostní materiály od předních světových výrobců.  

Mezi používané materiály patří PP, PVC, PPs, PE. V poslední době se objevuje více aplikací z elektricky vodivých materiálů PEELPPsEL. Tyto materiály se používají zejména v kombinaci s ventilátory v provedení Ex pro odsávání výparů z prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 až zóny 0, skupiny výbušnosti IIA, IIB, IIC jak vně, tak i uvnitř potrubí.

Hladký vnitřní povrch všech rozvodů umožňuje laminární proudění vzdušiny i při vyšších provozních rychlostech. Vzduchotechnické rozvody z plastů se ve srovnání s kovovými vyznačují celkově nižším odporem a sníženou hlučností bez rizika vibrací.

Nejčastější uplatnění nachází vzt. potrubí z plastů v chemickém, potravinářském, strojírenskémelektrotechnickém průmyslu. Dále pak v provozech zaměřených na povrchové úpravy kovů (galvanovny, lakovny) a vodohospodářských stavbách (ČOV, Úpravny vod, bazény, whirpooly atd.).  

Vzduchotechnické potrubí se spojuje buď na hrdla (těsný, nerozebíratelný, prostorově méně náročný způsob) nebo na příruby (šroubované spoje umožňující rozebrání).

Soubory ke stažení: