Touto chytrou regulací lze vhodně kontrolovat a udržovat vnitřní kvalitu vzduchu v budovách, kontrolovat podtlak či přetlak v místnostech, řídit odsávání laboratorních digestoří nebo zajišťovat dostatečný odtah z průmyslových aplikací.

Koncepce řešení vychází z atypické kruhové regulační klapky, na kterou je osazena elektronická logická jednotka pro komunikaci a zpracování signálů, servopohon (ve standardním nebo rychlém provedení případně s havarijní funkcí).

S regulátory průtoku může uživatel lehce komunikovat (odečítat hodnoty, nahrávat nové parametry atd.) pomocí mobilních či počítačových aplikací.

Regulátory průtoku se vyrábí z materiálů PVC, PP, PPs nebo PE dle požadavku zákazníka. Těsnící prvky jsou z materiálu EPDM, spojovací materiál je v provedení nerez.

Regulátory průtoku lze po stránce těsnosti při uzavřeném listu kategorizovat dle ČSN EN1751 do třídy 3 a do třídy B pro netěsnost pláště.

Soubory ke stažení:

Popis funkce

Regulátory průtoku typu RVPK snímají vsuvnými čidly diferenční tlak v potrubí. Tlak je pomocí PVC hadiček přiváděn do statického převodníku diferenčního tlaku, který rozdíl tlaku mění na elektrický signál, který je posílán do logické jednotky. Zde se porovná a vyhodnotí signál z převodníku tlaku s požadovanou/nastavenou hodnotou (příkaz z velínu budovy, ovladače digestoře, aj.). V případě rozdílu dostane servopohon pokyn pro změnu polohy listu klapky, čímž se upraví i objemový průtok vzdušiny.

Pro signály skutečné a požadované hodnoty lze volit z rozsahu napětí 0-10 V nebo 2-10 V.

Rozsah regulace

Regulace objemového průtoku probíhá mezi několika předem nastavenými provozních hodnotami:

  • Zavřeno - list klapky je v krajní poloze (zcela uzavřen). Průtok vzdušiny regulátorem je nulový.
  • Otevřeno - list klapky je v krajní poloze (zcela otevřen, bez regulace). Průtok regulátorem závisí na dodávaném objemu vzdušiny.

Poloha zavřeno a otevřeno není považována za regulaci. Jedná se pouze o možné polohy listu klapky.

  • Vkrit - konstrukčně dané minimum objemového průtoku, které ještě umožňuje regulaci. Pod touto hodnotou je již regulace nestabilní a může docházet k nežádoucímu uzavření klapky. Současně se může jednat tké o dolní mez uživatelského rozsahu.
  • Vmin - hodnota musí být vždy menší nebo rovna hodnotě Vmax.
  • Vmax - uživatelsky nastavená hodnota maximálního objemového průtoku vzduchu. Může nabývat hodnot 20–100 % Vnom.
  • Vnom - výrobcem nastavená hodnota objemového průtoku při rychlosti proudění vzdušiny 13 m/s. Může se jednat také o horní mez uživatelského rozsahu.

Schéma:

Objednávací kód:

Označení

Průměr

øD [mm]

Délka

L [mm]

Vmin

[m3/h] 1

Vmax

[m3/h]2

Hmotnost

[kg]

Materiálové provedení

RVPK 125

125

400

45

520

2,2

 

 

PP, PVC, PPs, PE

 

RVPK 160

160

400

80

850

2,7

RVPK 200

200

400

150

1380

3

RVPK 250

250

400

180

2150

3,3

RVPK 315

315

600

350

3400

5,7

RVPK 400

400

600

450

5500

7

 
 

1. Z výroby nastavené, kdy uváděna hodnota Vmin = Vkrit.

2. Z výroby nastavené, kdy uváděna hodnota Vmax = Vnom.