Nástavce ve čtyřhranném provedení slouží převážně pro osazování vyústek na potrubí. Nástavce mohou být ve výrobě pevně přivařeny k potrubí případně dodány jako volné a osazeny až na stavbě. Na jednom potrubním díle jich může být osazeno i více. Jejich vzájemná orientace se řídí zadáním zákazníka nebo projektu.

Pokud okolnosti na stavbě neumožňují přesné zaměření, lze nástavci řešit také vzájemné napojování potrubních tras, případně vytváření odboček z rovného potrubí (např. dodatečné napojování dalšího potrubí).

Kruhové na kruhové potrubí

Schéma:

Objednávací kód:

Čtyřhranné (hranaté) na kruhové potrubí

Schéma:

Objednávací kód:

Kruhové na čtyřhranné (hranaté) potrubí

Schéma:

Objednávací kód:

Čtyřhranné (hranaté) na čtyřhranné (hranaté) potrubí

Schéma:

Objednávací kód:

Čtyřhranné (hranaté) s rádiusem na čtyřhranné (hranaté) potrubí

Schéma:

Objednávací kód: