Regulační klapky jsou určeny pro regulaci a uzavírání proudící vzdušiny. Klapky menších rozměrů v kruhovém nebo čtyřhranném provedení jsou vybaveny jedním listem, čtyřhranné klapky větších rozměrů jsou řešeny jako vícelisté. Poloha listu je zajištěna plastovou maticí umístěnou v ose klapky, nebo pákou jištěnou křídlovou maticí. Listy čtyřhranných klapek mohou být ovládány samostatně, nebo jako celek propojeny a ovládány společně. Všechny typy klapek lze osadit servopohony.

Všechny části klapek přicházející do styku s agresivním médiem jsou plastové.

Šoupátka jsou určena pro regulaci nebo uzavření průtoku vzdušiny převážně v malých potrubních rozvodech (průměry 50 až 110 mm), kde se z technologických důvodů regulační klapky nevyrábí. Šoupátka jsou určena pro instalaci do podtlakových vzt. systémů, protože mezi listem a vedením listu jsou malé netěsnosti.

Regulační klapky lze po stránce těsnosti při uzavřeném listu kategorizovat dle ČSN EN1751 do třídy 0 a do třídy A pro netěsnost pláště.

Soubory ke stažení: