Beztlaké nadzemníapodzemní nádrže z termoplastů jsou určeny pro záchyt a skladování pitné vody, dešťové vody, splaškových a odpadních vod, kapalin s obsahem chemických látek ohrožujících životní prostředí atd. Nádrže jsou určeny k instalaci nad nebo pod úroveň terénu bez dodatečného statického zajištění (samonosné), eventuálně s následným statickým zajištěním (s obetonováním).

Tato zařízení vyrábíme na zakázku dle konkrétních přání a potřeb zákazníků. Materiálové provedení a vystrojení musí vždy splňovat chemickou odolnost vůči skladovaným látkám a další provozní podmínky.

Z pevnostních důvodů mohou být nádrže vyztuženy více plášti nalisovanými na sebe, plastovými žebryneboocelovými výztuhami.

Pro zvýšení bezpečnosti může být kolem hlavní nádrže provedena ještě jedna nádrž sloužící pro záchyt náplně v případě havárie. 

Konstrukční provedení :

  • Válcové stojaté
  • Čtyřhranné

Provedení víka :

  • Bez víka (tzv. otevřená nádrž)
  • Rovné (v případě nutnosti vyztužené)
  • Kuželové

Provedení dna:

  • Rovné
  • Šikmé se spádováním k jedné straně
  • Kuželové

Vystrojení nádrží se provádí např. vývody, hrdly, revizními otvory, ventily, žebříky, stavoznaky, čerpadly, čeřením, topnými patronami, čidly atd.

Všechny nádrže jsou u nás podrobeny dvoustupňové kontrole těsnosti. Zkoušení spočívá v první fázi podrobením svarů zkoušce vysokým napětím. Po dokončení výroby se pak celá nádrž napustí na 48 hodin vodou dle pokynů normy ČSN 75 0905. O provedených zkouškách obdrží zákazník Protokol o zkoušce těsnosti.

Prospek vany a nádrže ZDE.