Beztlaké nadzemní  a  podzemní nádrže z termoplastů jsou určeny pro záchyt a skladování pitné vody, dešťové vody, splaškových a odpadních vod, kapalin s obsahem chemických látek ohrožujících životní prostředí atd. Nádrže jsou určeny k instalaci nad nebo pod úroveň terénu bez dodatečného statického zajištění (samonosné), eventuálně s následným statickým zajištěním (s obetonováním).

Tato zařízení vyrábíme na zakázku dle konkrétních přání a potřeb zákazníků. Materiálové provedení a vystrojení musí vždy splňovat chemickou odolnost vůči skladovaným látkám a další provozní podmínky.

Z pevnostních důvodů mohou být nádrže vyztuženy více plášti nalisovanými na sebe, plastovými žebry  nebo  ocelovými výztuhami.

Pro zvýšení bezpečnosti může být kolem hlavní nádrže provedena ještě jedna nádrž sloužící pro záchyt náplně v případě havárie. 

Konstrukční provedení :

  • Válcové stojaté
  • Čtyřhranné

Provedení víka :

  • Bez víka (tzv. otevřená nádrž)
  • Rovné (v případě nutnosti vyztužené)
  • Kuželové

Provedení dna:

  • Rovné
  • Šikmé se spádováním k jedné straně
  • Kuželové

Vystrojení nádrží se provádí např. vývody, hrdly, revizními otvory, ventily, žebříky, stavoznaky, čerpadly, čeřením, topnými patronami, čidly atd.

Všechny nádrže jsou u nás podrobeny dvoustupňové kontrole těsnosti. Zkoušení spočívá v první fázi podrobením svarů zkoušce vysokým napětím. Po dokončení výroby se pak celá nádrž napustí na 48 hodin vodou dle pokynů normy ČSN 75 0905. O provedených zkouškách obdrží zákazník Protokol o zkoušce těsnosti.

Prospekt vany a nádrže ZDE.