Tlumiče hluku slouží ke snížení hluku šířícího se potrubím (např. od ventilátorů, strojů atd.). Útlumem tlumiče se rozumí vložný útlum, tj. snížení hluku jím procházejícího měřeného za tlumičem hluku a je vyjádřen rozdílem hladin akustického výkonu v oktávových pásmech s kmitočty 125 až 8 000 Hz [dB].

Při dimenzování čtyřhranných tumičů hluku je potřeba počítat s větší průtočnou plochou, než je průtočná plocha přivodního a odvodního potrubí.  

Do čtyřhranných tlumičů jsou vkládány kulisy o šířkách 100, 200 nebo 300 mm zakončeny vhodnými náběhovými a výběhovými profily pro optimalizaci proudění. Kruhové tlumiče mohou obsahovat izolační vatu o šířce 50, 100 nebo 150 mm. 

V případě výroby tlumičů velkých rozměrů jsou tyto z důvodu hmotnosti, přepravy a montáže rozdělovány na více částí a přes přírubové spoje smontovány až na stavbě. 

Tlumiče hluku lze použít také do prostředí s vysokou vlhkostí. V tomto případě je nutné jejich pláště vyspádovat a odvodnit. V případě venkovní instalace pak zajistit, aby v nich v zimě vznikající kondenzát nezamrzl.

 

Soubory ke stažení:

Tlumiče hluku Kruhové

Schéma:

Objednávací kód:

Hodnoty vložného útlumu hluku tlumiče délky 1 000 mm o šířce tlumící hmoty „s“:

 

Průměr tlumiče

[mm]

Šířka tlumící hmoty 

[mm]

Vložný útlum tlumiče [dB]

125 [Hz]

250 [Hz]

500 [Hz]

1 000 [Hz]

2 000 [Hz]

4 000 [Hz]

8 000 [Hz]

ø 200

s=50

3,7

8,3

22,1

37,4

31,1

19,6

13,4

ø 225

s=50

4,2

9,0

21,0

35,3

29,9

18,3

13,2

ø 250

s=50

4,7

6,9

19,9

33,2

28,6

17,0

13,1

ø 280

s=50

3,3

6,4

17,7

33,4

26,3

15,8

12,0

ø 315

s=50

1,9

5,9

15,4

33,6

24,0

14,6

11,0

ø 350

s=50

2,1

5,1

14,7

30,0

20,0

12,8

9,4

ø 400

s=50

2,2

4,3

13,9

26,4

16,1

11,1

7,8

ø 450

s=50

2,3

3,9

13,6

23,8

14,4

9,5

7,1

ø 500

s=100

2,4

3,5

13,2

21,3

12,6

7,9

6,3

ø 560s=1002,55,411,51510,57,36,2
ø 630s=1002,67,29,99,09,07,15,7
ø 710s=1002,47,08,37,36,25,34,3
ø 800s=1002,46,97,76,15,14,03,4
ø 900s=1003,57,610,37,88,56,75,9
ø 1 000s=150+K5,18,312,117,011,78,57,2

 „K“ - vložená kulisa

Tlumiče hluku čtyřhranné (Hranaté)

Schéma:

Objednávací kód:

Kulisy

  • Jsou základní součástí čtyřhranného tlumiče hluku. V praxi je možné umístit několik nad, za i vedle sebe a vytvořit tak tlumící stěnu. Jsou určeny pro tlumiče hluku do vodorovného i svislého potrubí.
  • Útlum kulis je závislý na jejich šířce „s“, velikosti mezer mezi kulisami „a“, frekvenci a celkové délce kulisy.
  • Vzdálenost mezi kulisami v potrubí musí být stejná po celé délce tlumiče hluku. Jejich velikost a počet určuje projektant v závislosti na požadovaném útlumu. Vzdálenost mezi krajní kulisou a stěnou potrubí musí být rovna poloviční vzdálenosti mezi kulisami, tedy „a/2“.
  • Kulisy jsou určeny pro vzduchotechnické systémy s neabrazivní vzdušinou do max. rychlosti 10 m/s. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout rosný bod.
  • Absorpční prostor kulis je vyplněn minerální vatou, která je v celém průřezu hydrofobizována. Povrch je zpevněn netkanou textilií, která zabraňuje uvolňování vláken do potrubí.
  • Standardní šířka kulis je 100, 200 nebo 300 mm.

Výpočtový vzorec tlakové ztráty:

Objednávací kód:

Hodnoty vloženého útlumu hluku kulis o šířce „s“:

 

Šířka kulisy Vložný útlum tlumiče [dB]
[mm]125 [Hz]250 [Hz]500 [Hz]1 000 [Hz]2 000 [Hz]4 000 [Hz]8 000 [Hz]
s = 1002,110,618,937,740,226,416,7
s = 2006,512,820,023,717,59,56,3
s = 30010,118,124,629,927,415,110,2