Plenum boxy slouží pro připojení anemostatů nebo bazénových štěrbin k potrubní trase.

Plastové plenum boxy se vyrábí v kruhovém nebo čtyřhranném provedení ve verzi výfukové nebo sací. Výroba probíhá nejčastěji z materiálu PVC, je však možné použít také materiály PP nebo PE.

Plenum box tvoří těsná uzavřená komora, která může být vybavena perforovanou deskou pro lepší distribuci dodávané vzdušiny. Propojení s VZT potrubím se provádí v horizontálním nebo vertikálním směru nástavcem nebo nástavcem s regulační klapkou. Nástavce mohou být v kruhovém nebo čtyřhranném provedení.

V případě montáže ve spojení s vířivým anemostatem se plenum box zavěsí do stropní konstrukce pomocí závěsných ok (součást plenum boxu) a na něj se následně namontuje vířivý anemostat pomocí přiložených šroubů.

V případě montáže ve spojení s bazénovou štěrbinou se plenum box instaluje přímo do konstrukce podlahy, kde se připojí k VZT rozvodu a následně se na něj osadí bazénová štěrbina (není-li již pevnou součástí plenum boxu z výroby).

Další ukázky plenum boxů jsou k nahlédnutí v sekci reference/distribuční prvky.