Přechody slouží pro změnu průřezu (z kruhového na čtyřhranný) nebo změnu rozměru potrubí. V praxi se rozlišují přechody osové (souměrné dle osy), přechody pravoúhlé (jedna strany je kolmá) nebo asymetrické. Asymetrickými rozměry lze řešit také prostorové odskočení dvou potrubních částí.     

Přechody kruh - kruh (osové)

Schéma:

Objednávací kód:

Přechody kruh - kruh (asymetrické)

Schéma:

Objednávací kód:

Přechody čtyřhran - čtyřhran (osové)

Schéma:

Objednávací kód:

Přechody čtyřhran - čtyřhran (asymetrické)

Schéma:

Objednávací kód:

Přechody čtyřhran - kruh (osové)

Schéma:

Objednávací kód:

Přechody čtyřhran - kruh (asymetrické)

Schéma:

Objednávací kód: