Eliminátor kapek je zařízení sloužící k separaci nadměrné vlhkosti nebo vodních kapiček z proudící vzdušiny. Základní část tvoří čtyřhranná skříň, která se zpravidla přes přechody napojuje na vzduchotechnické potrubí. Ve skříni je vložena kazeta s plastovými profilovanými lamelami, kde dochází k záchytu kapiček. Ve spodní části je eliminátor vybaven záchytnou nádobou se spádovaným dnem, kde se hromadí kondenzát zachycený na lamelách.

Účinnost eliminátoru je dána rychlostí proudící vzdušiny a velikostí kapiček. Vhodná velikost eliminátoru a typ lamel se volí v závislosti na množství vzdušiny, rychlosti proudění a velikosti kapiček.

Lamela

Rychlost proudění
 [m/s]

Obsah vody ve vzdušině
[l/m3]

Typ V

3 - 6

do 1

     6 - 8 *

do 1,5

Typ M

2 - 5

   do 0,5 *

* po předchozí dohodě

Součástí každého eliminátoru je:
 • Odvod kondenzátu - možno zakončit nátrubkem nebo šroubením pro napojení na další rozvod
 • Čistící otvor - možno zakončit nátrubkem, ventilem nebo šroubením se zaslepením

Mezi volitelné příslušenství patří:
 • Sifon (zápachová uzávěrka) - lze napojit na odvodňovací nátrubek eliminátoru. Výška vodního sloupce a tím i výška sifonu se volí podle tlaku v soustavě tak, aby nedocházelo ke zpětnému přisávání. Obecně platí, že 500 Pa = 50 mm vodního sloupce.
 • Skrápění - do eliminátoru lze integrovat skrápěcí systém, který může sloužit k několika účelům:
  • tvoří mlhovinu k dovlhčování proudící vzdušiny
  • tvoří mlhovinu, na kterou se naváží chemické látky obsažené v proudící vzdušině a ta se následně zachytí na lamelách eliminátoru
  • částečně čistí lamely od usazených nečistot
 • Oplach - do eliminátoru se integrují oplachové trysky, kterými lze lamely čistit od usazených nečistot

Schéma:

Připojovací rozměry eliminátoru [mm]

Šířka boxu C
[mm]

Průtoky vzduchu
[m3/hod]

A*

B*

typ M

typ V

lamela typ M
(2 až 5 m/s)

lamela typ V
(3 až 6 m/s)

200

200

150

220

290 - 720

400 - 800

250

250

450 – 1 125

675 – 1 350

315

315

715 – 1 790

1 100 – 2 100

400

400

1 150 – 2 880

1 800 – 3 500

500

500

1 800 – 4 500

2 700 – 5 400

630

630

2 860 – 7 145

4 300 – 8 600

710

710

3 630 – 9 075

5 450 – 10 890

800

800

4 600 – 11 500

6 900 – 13 800

1 000

1 000

7 200 – 18 000

10 800 – 21 600

1 200

1 200

10 400 - 25 900

15 550 – 31 100

1 400

1 400

14 100 – 35 280

21 160 – 42 350

1 600

1 600

18 400 – 46 080

27 700 – 52 300

1 800

1 800

23 300 – 58 300

35 000 – 70 000

2 000

2 000

28 800 – 72 000

43 200 – 86 400

* - Eliminátory kapek je možné vyrobit i s jinými rozměry, než je uvedeno v tabulce

 

Objednávací kód: