Odsávací rámy jsou nejčastěji vyráběny z materiálů PP a PVC v jednostranném nebo oboustranném provedení. Své uplatnění nachází převážně v galvanovnách, kde se osazují na obvodové lemy mezi vany.

Na jednom nebo obou koncích rámu mohou být osazeny čistící otvory, dále mohou být rámy vybaveny regulačního klapkami nebo hradítky pro lepší doregulování odsávacího výkonu na konkrétní části rámu.

Horní části rámů (víka) mohou být spádována k jedné nebo oběma stranám a zajistit tak stékání úkapů z přepravovaného zboží zpět do van. Víka mohou být odnímatelná pro lepší čištění vnitřních prostorů rámů.

Hlavní výhody odsávacích rámů oproti prostorovým odsávacím zákrytům:

  • výpary se odsávají těsně nad hladinou, a tudíž je odsávání mnohem účinnější
  • odsává se menší množství vzdušiny (úspory na přívodu a ohřevu čerstvého vzduchu)
  • nad nádržemi může být instalována další technologie nebo může probíhat manipulace s výrobky

Ukázka účinnosti odsávacích rámů: Účinnost odsávacího rámu

Rozměry, provedení, použitý materiál a vybavení odsávacích rámů se vždy řeší individuálně dle požadavku zákazníka a potřeb konkrétního pracoviště.

Ukázky odsávacích rámů přímo v provozech jsou k nahlédnutí v sekci reference/galvanovny.