Ventilátory VRE-N, VRN-N a VRS-N jsou radiální nízkotlaké, jednostranně sací ventilátory s motorem napřímo. Ventilátory jsou pohány přírubovými (typ VRN-N - velikosti 160 a 200) nebo patkovými tífázovými elektromotory, kde kolo ventilátoru je letmo nasazeno na hídeli elektromotoru.