Potrubní ventilátory VR jsou určeny pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnických a klimatizačních systémech. Ventilátory patří do skupiny nízkotlakých radiálních ventilátorů a jsou plně regulovatelné. Optimální parametry a vyvážený chod je dosažen ve spojení s dalšími prvky stavebnicového modulárního systému. 

Ventilátory lze provozovat pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Vzduch proudící ventilátorem nesmí obsahovat:

•  látky a příměsi způsobující narušení a korozi jednotlivých částí ventilátoru

• lepivé látky a příměsi

• pevné látky a příměsi

• hořlavé nebo snadno zápalné látky a příměsi

Ventilátory lze provozovat při těchto podmínkách:

•  teplota dopravovaného vzduchu ventilátorem od –30 do +40 °C (u některých až +70 °C – viz tab. 4)

• teplota okolního vzduchu v rozmezí od –30 do +40 °C

•  elektrické krytí motorů IP 54.

Ventilátory lze skladovat při těchto podmínkách:

• skladovací prostor musí být čistý (bezprašný) a suchý

•  teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10 až 30 °C

Ventilátory mohou pracovat v libovolné poloze. V případě, že je dopravován vzduch o vysoké vlhkosti a hrozí kondenzace vodních par uvnitř ventilátoru, je nutné ventilátor instalovat elektromotorem směrem nahoru. 

Typ

ventilátoru

Rozměry [mm]
ABCDEF
VR 40-20/…400200440240275500
VR 50-25/…500250540290325530
VR 50-30/…500300540340375560
VR 60-30/…600300640340375640
VR 60-35/…600350640390425720
VR 70-40/…700400740440475780
VR 80-50/…800500840540575880
VR 90-50/…900500960560575980
VR 100-50/…10005001060560575980

Typ

ventilátoru

Vmax

[m3/h] 

pmax

[Pa ]

ps.min [Pa]

Pmax

[kW] 

Imax

[A] 

U

[V]

n

[min-1]

tmax

[°C]

m

[kg]

ochr.

relé

regulátor

výkonu

 
Ventilátory s jednofázovými elektromotory 230 V
VR 40-20/4E119323100,361,823011804013S-ETR-E-2GDetail
VR 50-25/4E1647305620,512,323012504018S-ETR-E-3,5GDetail
VR 50-30/4E230035300,783,423012305023S-ETR-E-3,5GDetail
VR 60-30/4E24984671471,155,123012104032S-ETR-E-6GDetail

 

Ventilátory s třífázovými elektromotory 400 V

VR 40-20/4D126723500,310,5140012307013S-DTR-D-1GDetail
VR 50-25/6D135713500,20,454008707016S-DTR-D-1GDetail
VR 50-25/4D194031200,560,9540012706018S-DTR-D-1GDetail
VR 50-30/6D180515800,350,744008005019S-DTR-D-1GDetail
VR 50-30/4D254341300,931,940013805023S-DTR-D-2GDetail
VR 60-30/6D251023900,370,754007805026S-DTR-D-1GDetail
VR 60-30/4D316046601,52,640013104032S-DTR-D-3GDetail
VR 60-35/6D365027800,91,84007504032S-DTR-D-2GDetail
VR 60-35/4D46006101352,54,140013004039S-DTR-D-3GDetail
VR 70-40/8D362521900,641,354005405046S-DTR-D-2GDetail
VR 70-40/6D40303791491,124007904044S-DTR-D-2GDetail
VR 70-40/4D59708003393,7640013204063S-DTR-D-7GDetail
VR 80-50/8D469029900,871,654005804058S-DTR-D-2GDetail
VR 80-50/6D726049802,74,94008305072S-DTR-D-5,2GDetail
VR 80-50/4D6840104268558,140013304079S-DTR-D-14GDetail
VR 90-50/8D769038801,853,84006004094S-DTR-D-5,2GDetail
VR 90-50/6D9200667933,756,84008404096S-DTR-D-7GDetail
VR 90-50/4D735015409054,98,340011804097S-DTR-D-14GDetail
VR 100-50/8D769038801,853,84006004096S-DTR-D-5,2GDetail
VR 100-50/6D9200667933,756,84008404098S-DTR-D-7GDetail
VR 100-50/4D735015409054,98,340011804099S-DTR-D-14GDetail

 

Vmax [m3/h] - maximální vzduchový výkon při minimálním dovoleném tlaku, pmax [Pa] - maximální celkový tlak ventilátoru (celkový tlak ventilátoru je součtem statického a dynamického tlaku p = pd + ps), ps.min [Pa] - minimální dovolený statický tlak ventilátoru při jmenovitém napětí (minimální hodnota, na kterou musí být ventilátor škrcen, aby nedocházelo k jeho přetížení, Pmax [kW] - maximální příkon ventilátoru při jeho maximálním zatížení, Imax [A] - maximální proud ventilátoru při jeho maximálním zatížení, U [v] - jmenovité napájecí napětí ventilátoru, n [min-1] - otáčky ventilátoru při jeho maximálním příkonu, tmax [°C] - maximální dovolená teplota dopravovaného vzduchu, m [kg] - hmotnost ventilátoru, ochranné relé - předepsané ochranné relé S-ET / S-DT, regulátor výkonu - předepsaný regulátor výkonu pro regulaci výkonu ventilátoru.