Stále častěji se ve všech oblastech použití vzduchotechniky setkáváme s požadavkem na regulaci jejího výkonu. Správně zaregulovaný a optimálně nastavený systém totiž ušetří významné provozní náklady a je šetrný k životnímu prostředí. Při volbě vhodné regulace je několik možností.

Frekvenčními měniči lze plynule regulovat výkon ventilátoru (změnu otáček elektromotoru ventilátoru změnou frekvence v rozmezí od 10 Hz do 50/60 Hz). Dlouhodobě by elektromotor s vlastním chlazením neměl být provozován pod frekvencí 20 Hz. Pokud elektromotor pracuje při frekvenci vyšší než 50 Hz, začíná klesat jeho moment což se odráží na větší proudové zátěži motoru i měniče. Při použití vektorového měniče a motoru s cizím chlazením lze regulovat od 0 Hz. V případě nároků na měnící se parametry lze pomocí externího softwaru naprogramovat libovolný cyklus řízení prostřednictvím řídícího systému z PLC nebo PC. Samotný měnič neumožňuje nastavení cyklu. Podle samotné instalace je možné dodat měniče se stupněm krytí IP20 (v uzavřené skříni) nebo IP66 (venkovní montáž). K měničům lze dodat i kompletně vybavené skříně pro uložení, jak ve venkovním tak i vnitřním prostředí. Skříně jsou vybaveny veškerou elektro-výbavou a jsou v nich už i osazeny frekvenční měniče.

Druhy frekvenčních měničů:

a) Jednofázové – Jednofázově napájené měniče umožňují regulovat ventilátory se standardními 3-fázovými elektromotory i tam kde není k dispozicí 3-fázová síť. Vyžadují zapojení svorkovnice elektromotoru do trojúhelníku. Tento způsob zapojení klade velké nároky na odběr proudu v jedné fázi. Na vstup měniče je přivedeno 1x230 V. Na výstupu je pak 3x230 V.

b) Třífázové - vyžadují zapojení do hvězdy (standardní zapojení svorkovnice elektromotoru). Na vstup měniče je přivedeno 3x400V. Na výstupu je pak 3x400V.

Kromě standardních měničů s napájením 1x230V a 3x400V existují i napájecí hladiny 3x230V (typické pro USA), nebo 3x500V (pro izolované sítě).

 Regulátory otáček jsou určeny pro zapnutí / vypnutí a regulaci otáček jednofázových elektromotorů ventilátorů vzduchotechnických systémů. Regulátory pracují na principu změny napájecího napětí v rozmezí 60 - 230V. Jednofázové regulátory otáček jsou určeny pro plynulou regulaci otáček ventilátoru s elektromotory do 300 W. V praxi je možné paralelně připojit i více ventilátorů na jeden regulátor, ale jejich celkový příkon nesmí překročit 300 W. Samotné regulátory otáček lze osadit do běžné zápustné elektro krabice pod omítku.

Technická specifikace:
Jmenovité napětí      : 230V
Regulace výkonu       : 50 - 300 W
Jmenovitý kmitočet : 50 Hz
Počet pólů                   : 2
Stupeň krytí                : IP20/40/54
Certifikační znaky     : CE