Vážení zákazníci,

jsme velmi potěšeni, že nejen naše výrobky z plastů, ale i zboží jste si oblíbili a nakupujete jej od nás. Bohužel i tento segment zasáhl nepříjemný fakt zdražování a nedostatek vstupních surovin.

Od roku 2011 se nám i přes neustálé navyšování vstupů (materiál, inflace, dopravní náklady, atd.) dařilo držet ceny beze změn. Stávající situace je však již neudržitelná. Zdražení všech komodit je obrovské (od 30% do 140% dle typu) a nemusí to být konečný stav. Navíc se na trhu projevuje nedostatek vstupních surovin, ze kterých se jednotlivé součástky a díly vyrábějí (systém plastivent, bytové i kovové ventilátory).

Z tohoto důvodu jsme i my nuceni upravit stávající ceny.

S většinou z Vás jsme o tomto nutném zdražení již hovořili telefonicky případně osobně. Není to tedy úplně nová informace.

Nové ceny budou platné od 9.8.2021. V případě, požadavku na zaslání nového ceníku nás neváhejte kontaktovat.

Ujišťujeme Vás, že kvality dodávaných výrobků se tato úprava cen nijak nedotkne, stále budeme dbát na vysoké technické úrovni a kvalitních dodavatelích jednotlivých komponent.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že tuto situaci společně zvládneme.