V první polovině letošního roku jsme dokončili dodávku plastového, elektricky vodivého potrubí a ventilátorů na ČOV VUAB v Roztokách u Prahy. Z důvodu možného vzniku statického náboje byla celá akce dodána z materiálů, které jsou do takového prostředí vhodné. 

Celková hodnota této zakázky přesahovala 850 000 Kč.