Realizace: Nová budova fyzikálního ústavu akademie věd v Praze na Slovance, kompletní dodávka potrubí a ventilátorů. Na akci byly použity ventilátory řady FORT - P. Veškerá dodávka potrubí i ventilátorů byla dodána v provedení EX, do prostředí s nebezpečím výbuchu.