Všem našim zákazníkům, kteří nám při zpracovávání zakázky poskytnou výkresy požadovaného potrubí, poskytujeme při dodání montážní schéma s pozicemi. Na každé troubě či kolenu je uvedeno číslo pozice, která odpovídá pozici na montážním schématu. Tím pádem má každý díl předem určenou pozici a samotná montáž je rychlejší i snadnější.