Od začátku letošního roku naše firma dodává vzduchotechnické potrubí do nového logistického centra (dále jen LC) společnosti LIDL ČR, v.o.s., které je budováno nedaleko Bravantic v Moravskoslezském kraji. Plastové potrubí je instalováno v části LC, kde probíhá dobíjení akumulátorových VZV vozíků. Pro tuto aplikaci byl zvolen jako nejvhodnější materiál PVC. Jen v letošním roce firma zpracovala více jak 55 tun PVC a podstatná část z tohoto objemu byla použita právě pro výrobu potrubí na akci LC LIDL Bravantice.

Vzduchotechnické potrubí bylo vyrobeno v barevném odstínu RAL 7035 (světle šedá) a vzhledem k velkému rozsahu zakázky bylo VZT potrubí dodáváno v několika etapách, které na sebe plynule navazovaly. Skladba jednotlivých větví byla poměrně různorodá, jelikož zde bylo použito jak kruhové potrubí, Ø 200 mm až Ø 560 mm, tak i hranaté potrubí až do obvodu 4400 mm.

Tato zakázka byla náročnější nejen objemově, ale i zvýšenou pracností. Dle požadavku montážní firmy byly na potrubí navařovány hranaté nástavce pro osazení vyústkami, kterých bylo celkem 250 kusů. Potrubní díly byly navíc spojovány do delších úseků o maximální délce 3 m, na které byly navařovány montážní kotvy. Pomocí nich bylo potrubí montováno k nosníkům a konzolám. Tento postup značně urychlil čas montáže. Vzhledem k výše uvedenému se tato zakázka stala jednou z nejnáročnějších a zároveň nejobjemnějších zakázek letošního roku. Již při tvorbě cenové nabídky se vycházelo z podkladů zpracovaných v programu REVIT, díky tomu bylo VZT potrubí výrazně přehlednější pro všechny zúčastněné.