V průběhu letošního léta jsme dokončili výrobu plastového potrubí pro rekonstrukci budovy Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Akce byla realizována ze dvou různých materiálů, větší část z materiálu PP (ve schématu níže červeně), dvě trasy byly dodány z elektricky vodivého materiálu PEEL (ve schématu níže zeleně). Hodnota plastového potrubí byla více jak 1 000 000,- Kč.

Věříme, že nově zrekonstruované prostory budou sloužit studentům dlouhé roky.

Schéma rozvodů v jednotlivých podlažích.