Radiální ventilátory řady FORT - PCK vynikají širokým spektrem výkonů při zaručené chemické odolnosti použitých materiálů při teplotách v rozmezí od –15°C do +60°C. Tyto vlastnosti jim umožňují velký rozsah uplatnění v nejrůznějších oborech chemické a průmyslové výroby, zdravotnictví, potravinářství, zemědělství, farmacii a mnoha dalších odvětvích.

Ventilátory jsou poháněny přírubovými elektromotory. Oběžná kola s dopředu zahnutými lopatkami jsou přímo osazena na hřídelích elektromotorů.

Standardně jsou ventilátory vybaveny jednootáčkovými třífázovými elektromotory pro napětí 400 V v provedení B5 nebo B3, krytí IP 55, izolace třídy F, ve 2, 4 nebo 6 pólovém provedení.

Ventilátory jsou vyráběny také v nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T1 až T3, T4 pro trvalý provoz S1.

Ventilátory nejsou standardně jištěny proti přetížení. Při instalaci a uvedení do provozu je proto nezbytné vřadit do elektrosystému vhodnou tepelnou ochranu. Na objednání lze ventilátory vybavit elektromotory s termokontakty nebo termistory.

Ventilátory jsou se vzt. potrubím propojeny tlumícími vložkami, které zabraňují přenosu vibrací do potrubí. Tlumící vložky se upevňují pomocí nerezových spon. Z důvodu přenosu vibrací do podložky (samostatná konstrukce, podlaha, střecha) je nutné osazovat ventilátory na izolátory chvění. Pokud není ventilátor sacím nebo výfukovým hrdlem připojen k potrubí, je třeba otevřený konec opatřit vhodnou mřížkou, která zamezí vniknutí cizího předmětu do ventilátoru.

V nejnižším bodě skříně ventilátoru je třeba osadit nástavec pro odvod kondenzátu nebo minimálně vyvrtat otvor o průměru cca 8 mm. V případě, že je toto opatření opomenuto, může dojít k nahromadění kondenzátu ve skříni a poškození ventilátoru (v zimních měsících navíc hrozí zamrznutí kondenzátu). Nástavec pro odvod kondenzátu zakončený trubkou, hadičníkem nebo šroubením lze objednat spolu s ventilátorem jako volitelné příslušenství.

Výkonové hodnoty ventilátorů byly měřeny při 15°C a hustotě média 1,225 kg/m3.

Standardní provedení ventilátorů

 

 

BNV

EX

Materiál spirální skříněPEPEEL
Materiál oběžného kolaPPPP
Elektromotor 400V (třífázový)
Elektromotor 230V (jednofázový)pouze na objednánípouze na objednání
Po dohodě lze vyrobit ventilátory i z jiných materiálů (např. PP, PVC)

Polohy spirálních skříní

 

 

 

 

 

 

Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany motoru.

Rozměrové schéma řady FORT-PCK

Ventilátor v provedení PE/PP nebo PEEL/PP

Ventilátor v provedení PVC/PVC

Typ ventilátoruMotorRozměry [mm] 
kWot./minABCDEJKGHILPRXY1YZ1Z 
FORT - PCK 2020,2528501301104012512015018760415165195355142250100140200235Detail
FORT - PCK 2040,1213701301104012512015018760415165190350142250100140200235Detail
FORT - PCK 2520,7528501601404016015318822860520210220413183310100140255290Detail
FORT - PCK 2540,1813701601404016015318822860520210190383183310100140255290Detail
FORT - PCK 2821,1028501801504018016020427460580230240440208350120190277316Detail
FORT - PCK 2840,1813701801504018016020427460580230190390208350120190277316Detail
FORT - PCK 3121,5028502101654020017022031060655245290500230410150230320355Detail
FORT - PCK 3140,2514002101654020017022031060655245210420230410150230320355Detail
FORT - PCK 3160,129302101654020017022031060655245210420230410150230320355Detail
FORT - PCK 4024,0028502701904025019426538080825330325559/599290495270315/340330365Detail
FORT - PCK 4040,7514102701904025019426538080825330240474290495170250330365Detail
FORT - PCK 4060,259202701904025019426538080825330220454290495170250330365Detail

Značení ventilátorů

V objednávce je nutné přesně specifikovat typ ventilátoru, polohu spirální skříně a požadované příslušenství. 

Není-li v objednávce uvedeno jiné materiálové nebo motorové provedení, jsou ventilátory vždy dodávány ve standardním provedení.