Ventilátory řady FORT NVN jsou nízkotlaké a středotlaké radiální ventilátory. Ventilátory jsou určeny k odsávání výparů agresivních kapalin jako jsou kyseliny a louhy při teplotě od 0°C do 40°C z prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Ventilátory nelze používat pro odsávání vzdušiny s obsahem nečistot (jako je například vláknitý prach nebo krystalizující výpary), které by se usazovaly na oběžném kole nebo skříni ventilátoru. Při odsávání par kyseliny chromsírové je životnost plastové části omezena na 2000 provozních hodin. Životnost lze prodloužit předřazením vhodného odlučovače par.

Ventilátory jsou vybaveny jednootáčkovými třífázovými asynchronními elektromotory s kotvami nakrátko pro napětí 400 V, izolační třídy F, krytí IP 55 a trvalé zatížení S1. Ventilátory nejsou standardně jištěny proti přetížení. Před jejich instalací je proto nezbytné vřadit do elektrosystému vhodnou tepelnou ochranu.

Ventilátor je složen ze skříně, oběžného kola, tlumících vložek, elektromotoru, stoličky a izolátorů chvění. Se vzduchotechnickým potrubím je spojen přírubami.
Pouze pokud není ventilátor sacím nebo výfukovým otvorem připojen k potrubí, je třeba volný konec opatřit mřížkou, která zamezí vniknutí cizího předmětu do ventilátoru.

Při teplotě pod 0°C materiál PVC křehne a stává se snadno poškoditelným. Z toho důvodu je třeba zabránit mechanickému poškození. Je-li ventilátor vystaven povětrnostním vlivům, je vhodné chránit elektromotor krytem motoru.

V nejnižším bodě skříně ventilátoru je třeba osadit nástavec pro odvod kondenzátu nebo minimálně vyvrtat otvor o průměru cca 8 mm. V případě, že je toto opatření opomenuto, může dojít k nahromadění kondenzátu ve skříni a poškození ventilátoru (v zimních měsících navíc hrozí zamrznutí kondenzátu). Nástavec pro odvod kondenzátu zakončený trubkou, hadičníkem nebo šroubením lze objednat spolu s ventilátorem jako volitelné příslušenství.

Standardní provedení ventilátorů                 Polohy spirálních skříní

 

BNV

Materiál spirální skříněPVC
Materiál oběžného kolaPVC
Elektromotor 400V (třífázový)

Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany motoru.

 

Rozměrové schéma řady FORT - NVN

Typ ventilátoruMotorRozměry [mm] 
P [kW]n [min-1]ABDEFGHIJKPR 
FORT NVN 250M0,258502501802503556003604903403036856040Detail
FORT NVN 250V0,5513952501802503556003604903403836856840Detail
FORT NVN 315M 0,559103152253153956954355934003043863140Detail
FORT NVN 315V 1,514003152253153956954355934003843863940Detail
FORT NVN 400M 2,29554002804004608205207204203054874673Detail
FORT NVN 400V 5,5144040028040046082052072042010854882473Detail
FORT NVN 500 5,59605003555005209976208766004067297367Detail
FORT NVN 500V 111450500355500520997620876600107672104067Detail
FORT NVN 630M 1597563045063062012037601075740107832124694Detail
FORT NVN 630V 18,5100063045063062012037601075740100832124090Detail