Ventilátory řady FORT NVN jsou nízkotlaké a středotlaké radiální ventilátory. Ventilátory jsou určeny k odsávání výparů agresivních kapalin jako jsou kyseliny a louhy při teplotě od 0°C do 40°C z prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Ventilátory nelze používat pro odsávání vzdušiny s obsahem nečistot (jako je například vláknitý prach nebo krystalizující výpary), které by se usazovaly na oběžném kole nebo skříni ventilátoru. Při odsávání par kyseliny chromsírové je životnost plastové části omezena na 2000 provozních hodin. Životnost lze prodloužit předřazením vhodného odlučovače par.

Ventilátory jsou vybaveny jednootáčkovými třífázovými asynchronními elektromotory s kotvami nakrátko pro napětí 400 V, izolační třídy F, krytí IP 55 a trvalé zatížení S1. Ventilátory nejsou standardně jištěny proti přetížení. Před jejich instalací je proto nezbytné vřadit do elektrosystému vhodnou tepelnou ochranu.

Ventilátor je složen ze skříně, oběžného kola, tlumících vložek, elektromotoru, stoličky a izolátorů chvění. Se vzduchotechnickým potrubím je spojen přírubami.
Pouze pokud není ventilátor sacím nebo výfukovým otvorem připojen k potrubí, je třeba volný konec opatřit mřížkou, která zamezí vniknutí cizího předmětu do ventilátoru.

Při teplotě pod 0°C materiál PVC křehne a stává se snadno poškoditelným. Z toho důvodu je třeba zabránit mechanickému poškození. Je-li ventilátor vystaven povětrnostním vlivům, je vhodné chránit elektromotor krytem motoru.

V nejnižším bodě skříně ventilátoru je třeba osadit nástavec pro odvod kondenzátu nebo minimálně vyvrtat otvor o průměru cca 8 mm. V případě, že je toto opatření opomenuto, může dojít k nahromadění kondenzátu ve skříni a poškození ventilátoru (v zimních měsících navíc hrozí zamrznutí kondenzátu). Nástavec pro odvod kondenzátu zakončený trubkou, hadičníkem nebo šroubením lze objednat spolu s ventilátorem jako volitelné příslušenství.

Standardní provedení ventilátorů                 Polohy spirálních skříní

 

BNV

Materiál spirální skříněPVC
Materiál oběžného kolaPVC
Elektromotor 400V (třífázový)

Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání.

 

Rozměrové schéma řady FORT - NVN

Typ ventilátoruMotorRozměry [mm]  
P [kW]n [min-1]ABDEFGHIJKPRS 
FORT NVN 250M0,258502501802503556003604903403036856040243Detail
FORT NVN 250V0,5513952501802503556003604903403836856840243Detail
FORT NVN 315M0,559103152253153956954355934003043863140266Detail
FORT NVN 315V1,5014003152253153956954355934003843863940266Detail
FORT NVN 400M2,209554002804004608205207204203054874673294Detail
FORT NVN 400V5,50144040028040046082052072042010854882473294Detail
FORT NVN 500M5,509605003555005209976208766004067297367333Detail
FORT NVN 500V11,001450500355500520997620876600107672104067333Detail
FORT NVN 630M15,0097563045063062012037601075740107832124694380Detail
FORT NVN 630V18,50100063045063062012037601075740100832124090380Detail

Značení ventilátorů

Součástí dodávky ventilátoru JSOU: Tlumící vložky, Izolátory chvění a ocelová stolička. Další příslušenství (kryt motoru, FM atd.) se objednávají samostatně. 

V objednávce je nutné přesně specifikovat typ ventilátoru a polohu spirální skříně.

Není-li v objednávce uvedeno jiné materiálové nebo motorové provedení, jsou ventilátory vždy dodávány ve standardním provedení.