Kruhové ohřívače jsou určeny k ohřátí příváděného vzduchu do místností.

Elektrické ohřívače se instalují v jakékoli poloze do rovného potrubí ve vzdálenostech minimálně 300 mm od dalších částí rozvodů (ventilátory, kolena, odbočky apod.). Napojení ohřívačů na další díly se provede jednoduchým zasunutím do sebe, těsnost je zajištěna gumovým těsněním.

Proti přehřátí je v ohřívači zabudována tepelná pojistka.

Vodní ohřívače jsou určeny k ohřevu vzduchu za pomoci topné vody. Použití nacházejí nejčastěji v klimatizačních zařízeních, horkovzdušném vytápění, sušících jednotkách a horkovzdušných clonách.